Natrag na početnu stranicu Glasila

IZ POVIJESTI

Filip Škrabić, prof.

POGODBA MIRAZA I ODREKE

Naz br: 326
Makarska, 30. listopada 1898.

Prišli glavom Meni Antonu Alačeviću bilježniku u Makarskoj sjedne strane Jozo Škrabić p. Ante, a s druge stranu Ivanica kćer istog Joze Škrabića, oboje iz Brela i Bože Šantrić p Joze iz Donje Žeževice, vjerenik rečene Ivanice Škrabić, svi struke težačke, Moje stranke ja bilježnik osobno poznajem, skladajući slijedeću.
Pogodbu miraza i odreke

I.

U prigodi i sa svrhom udaje Ivanice Škrabić za Božu Šantrića p Joze otac iste Ivanice Jozo Škrabić p. Ante daje i doznačuje vjereniku Boži Šantriću koji prima u ime miraza rečene Ivanice kćeri Joze Škrabića, a vjerenice Bože Šantrića opremu sastojeću u skrinji i u robi koja se nalazi a skrinji i vanka skrinje, koju opremu Bože Šantrić očekuje da je redovito primi, ispuštajuć dotićnu namirninu.

II.

Ovo doznačivanje miraza učinjeno je na račun dila koji pripada Ivanici Škrabić na baštinu svog otca Joze Škrabića, a na podmirivanje istoga dila Joze Škrabića p Ante daje i ustupa u vlasništvo za navjeke za se i za nasljednike svojoj kćeri Ivanici Škrabić, koja prima mali komadić zemlje sijanice su malo loza, u mjestu zvanom Poljana kod Škerini kuća, u P.O. Žeževica prostorije usiva 2 oke od prilike, megju mejašsnima od zapada Marka Škerić i Pere Čizmić a od ostalih vjetrova Ante i Stipana Škerić.

III.

Jozo Škrabić stavlja umah svoju kćer Ivanicu u stvarni posjed i u podpuno uživanje zemlju gore opisanu ovlašćujući da uknjiži na svoje ime pravo vlasništva iste zemlje u zemljišnik P.O. Žeževica, za koju svrhu obvezuje se opisati ćim prije istu zemlju zemljišničkom oznakom dužnom obrascu da premetne na svoje ime u porezne knjige.

IV.

Stranke odriču se procjene i prava pritužbe miraz izgleda preko polovicu vridnosti.

V.

Ivanica Škrabić Jozina očituje se kajela i namirena od svakog prava u ime zakonitog dila na baštinu svog otca Joze Škrabića, odriče se navjeke za se i za nasljednike na svako dalje pravo u ime zakonitoga neoporučenoga nasljedstva na njegovu ostavštinu.

VI.

Radi odmjerenja takse i biljega stranke procjenjuju vriednost opreme naznačene u čl. I. forinta so trideset a vrijednost zemlje opisane u čl. II. 5 forinta. Prisutne stranke ugovoriše i primiše za se i za nasljednike prida mnom ch bilježnikom i prid svidocima Jozom Žanićom Marijanovim i Juro Tavrom Jurinim nastanjenim u ovom gradu koje ja poznajem.
Proštivano, bi potvrđeno i pošto stranke neznadu pisati potvrđuju a za njih podpisuje svjedok Tavra

Križ + Jozo Škrabić
Križ + Ivanica Škrabić
Križ + Božo Šantrić
podp Jure Tavra Jurin svj
podp Joze Žanić svj
podp Anton Alačević
(M.P.) cvk Bilježnik