Natrag na početnu stranicu Glasila

IZ POVIJESTI

mr. Milan Ivanac

TRAŽBA OD SMETANOG POSJEDA

TRAŽBA OD SMETANOGA POSJEDA
(POD BROJEN 4429 GODINE 1888.)

U Brelin na 9 sičnja 1889,
Ja Niže podpisani ato Nikola Medić pok, Ante iz Brela ada brani od Stipana Škrabića pok. Ante i Pilipa Jakira Matina oba iz Brela koisume odabrali i uzeli daim zemlju koja inje u parbi u nebojsi zvana u na topragu Brela koja se nalazi u parbi sa Škrabićem i Jakirem za kojuje u činijo Škrabić sa Pilipom Jakirom tražbu od smetanoga posjeda pod Brojen 4429 godine 1888 i takosuse nagodili za primit Škrabić primit zemlju posridi razoka 19:1/2 aliti aršina šezdeset osam u visinu koisumu Mejašnici od istoka Jure Jakir pok. Nikole od Bure i podne Pilip Jakir koga pripada od Bure razoka 11:1/2 u visini izpod Škrabića dopodanka zapada Pilipa jakira osobno se nikolom škrabićon kojoj pripada četvrti mejašnik Mejaši od zapada Muša tako istoj zemlji muša od Bure i podne, zapada dali smo stipanu škrabiću od ove zemlje pripada visine aršina 68 a Nikolu škrabića pripada aršina 53 i kvarat aršina a stipan škrabića a stipan škrabić svoj aršina 68 koi ostaje namiren i obaveziva se daje miran i na miren i ostaje kajal ne iskati nijednu zapriku protiva Jakiru i od bacivajući svaki prigovor bi praštanje na potvrđeno i pod križeno prid svidocin

+ Kriš Stipana Škrabića pok. Ante
+ Kriš Pilipa Jakira sina Matina
Ja Nikola Medić svidok
Ja Nikola Juričić svidok
Ja Ante Medić pisa i jesam svidok