Natrag na početnu stranicu Glasila

IZ POVIJESTI

mr. Milan Ivanac

SPOR OKO VRUJE 1632.

U Bogišićevoj zbirci omiških isprava od dr Aleksandra Solovjeva iz 16. i 17. stoljeća, među brojnim dokumentima nalazi se i jedno pismo iz daleke 1632. godine, kojim se Slimenjani i Breljani žale na Omišane, budući im oni osporavaju pravo na Vrulju.
U dokumentima ove zbirke oslikava se stvarni život naših malih mjesta onog doba. Jedno od tih pisama prenosimo našim čitateljima.
Al-aga dizdar zadvarski piše providuru da se Slimenani i Breslani žale na Omišane koji njima osporavaju Vrulu
Plemenitom providuru omiškom poklon i pozdrav kakono prijatelju i gospodinu susidu našemu od mene Al age dizdara zadvarskoga. A neka zna vaša milost kako pohodiše k meni Slimenani i Breslani plačići da im su pohitili koze u Vruli Omišani, govoreći da je Vrula njihova. A sada ako ima a koe pravi, neka ukaže na sudu kako a njihovo. A vi znate dobro, kako e čestiti car i čestiti duž u miru, ne bi dobro da mi razmirice činimo meu nami, a mi budući susidi. A vi znate da ne mogu duževi ljudi držati baštine u carevoj zemli. I za isto znate da ćemo mi opoviditi (javiti) čestitom veziru tu silu, koe čine vaši ljudi našim podložnikom. I ako a drago vašoj milosti činite da im to povrate što su vazeli i pokaraite da to tako ne čine, neka ne raste meu nami koe zlo, ere nie dobro, nego neka se ljubimo meu sobom lipo kakono smo i dosla. I Bog vas uzdarži u gospostvu.
Muhur, Alija bin Sefer.
Da se da gospodinu providuru omiškomu, da se dade u Omišu.