Natrag na početnu stranicu Glasila

IZ POVIJESTI

mr. Milan Ivanac

TESTAMENT MIA TOMAŠA (1868.)

2. Testament Mia Tomaša iz 1868, godine koji su sačuvali Stipan, Mijo, Marin, Ivan (Iko) i Miroslavka Tomaš a dao nam je na korištenje Ante Tomaš zvani Antić.

TESTAMENT MIA TOMAŠA
(1868. godine)

U Brelima na 14, ruina godine osam sto šezdeset i osme 1868. ja Ante Medich pok. Nikole Bio sam zvan u kuchu Mie Tomaša pok Mate na ime istog Mie koga nađo stara i Bolesna u postegli ali zdrava u pameti čista govoregniu koga upita što oče koi mi odgovori daće učiniti nai poslidgnu naredbu olio Tastamenat prizvasam Dva poštena svidoka toist Matu Medicha pok Joze i Ivana Zelicha pok Garga koi poće govoriti.
1. Parvo da priporučiva Dušu gosponu Bogu a tilo maici zemgli da bude pokopano u šimatoriu svetog Stipana prvog mučenika u grobnici gnegovi stariji sa sprovodom i svetim misam da mu plan gnegov sin Stipan svetu misu na dan gnegova priminutia ili ti pokopagna i dan trechi, sedmi i trideseti i na izadgni dan Tako i mojoj ženi Matiji potla gnezine smarti tako neka spomenese na izadnji dan mog oca i matre.
2. Drugo svoi polovicu svog ............. ja mora gore postupit po Kraljevom zapovidu ostavljam svojoj ženi Matiji kojaje rodom od Ursicha dokie živa ako bi nevogla stegla za glad moglabi što i prodati a potla gnezine smarti neka ostaie momu i gnezinu sinu Stipanu.
3. Treche Ono pola ostaie dici Stipanu, Ivanici, Mandijeli i Kati. Mandeje udata u Brač na Selca za Antu Tonscha onaje opremglena pošteno sčimsam god moga su fiorina šezdeset 60 srobom i pirom. Daklen ona nebi više imala što pitati ni otiti, ali ako bi pitala neka joj dadu dio a ona neka donese udio fiorina šezdeset 60, akoli bi ona potvrdila Tastamenat kako gori onda nekajoj dadu od mog fiorina pet 5 za to i ona moli boga za moju dušu.
4. Četvrto ako se koja moja cher udala neka oprime kao i mandu su fiorina 60 i dadu od mog dila fiorina pet 5 Da i ona moli boga za me.
5. Ono malo obora na pročioku darovaoje moj pok. Brat Nikola Mati Tomašu pok. ilie i ja sam mu da moj dio i dasamu dub više kjeve onie od gnega ispila dvi grede od gnega, a on meni u gorgnim Brelima malo obora u gorgnim Brelima kod moje zidine ostali smo mirno.

+ križ Mie Tomaša
Ja Mate Medich bi svidok ovomu Testamentu i križu
Ja Ivan Zelich bi svidok ovomu Testamentu i križu
- Ja Mate Medich pisa ovi Testament chuchi naglas
od mia Tomaša jesam svidok pravo u viru