Natrag na početnu stranicu Glasila

IZ POVIJESTI - UVOD

Ovaj rad nema drugih pretenzija osim, malo pobližeg upoznavanja života i običaja u Brelima. U prvom dijelu, prenijeli smo jedan zapis stranih bilježnika o Breljanima i Brelima. U prvom ćemo se dijelu osvrnuti na priče iz života Breljana. Ova je tematika posebno važna jer joj se dosada posvećivalo malo pozornosti. Malo je pisanih (nađenih) sadržaja koji su sistematizirani i obrađuju život Breljana. Da bi se, više, saznalo o životu starih Breljana tragali smo za arhivskom građom, starim dokumentima u kućnim pismohranama kao i pričama koje smo čuli od starijih, Mnogi su Breljani u posjedu starih spisa (oporuka, zapisa o diobi, odreka prilikom udaje, zapisa o mirenju, darovnica, ugovora o kmetstvu, ugovora o kupoprodaji i sl.). Ovi dokumenti nemaju praktičnu vrijednost, ali, iz njih možemo upoznati običaje i povijest Brela. Ovom prilikom molimo sve Breljane da zavire u svoje pismohrane te da nam ustupe spise koje bi mogli koristiti u ove svrhe. Dokumenti imaju posebnu vrijednost jer su ih pisali Breljani
Navedeno svjedoči da je, davno, prije početka rada škole u Brelima, bilo pismenih ljudi.
Posebno se zahvaljujemo Anti Tornašu-Antiću i dipl. inž. .Juri Škrabiću, koji su sačuvali vrijedne dokurnente i omogućili nam da ih objavimo i tako sačuvamo od zaborava.
Ženidbeni običaji, zdravice i popijevke, biskupska vizitacija, spomen na poznatog glavara, to spor oko uvale Vrulja, zanimljivi su prilozi iz povijesne baštine, a o kojima pišu autori u svojim prilozima.