ŠOŠIĆI
Posebno je bilo zanimljivo pratiti sudbinu prezimena Šošić koje je nastalo vrlo kasno, i to u Brelima. U knjizi Brela Josip Bebić Šošićima je posvetio dosta prostora te je citirao nekoliko zapisa iz kojih je vidljivo da se prezime mijenjalo: Bašić-Batur-Šošić pa smo krenuli tim tragom.
Bašić jc vrlo često prezime. Proširilo se u nas dokle je dopirao turski utjecaj, a osobito u Dalmaciji. Osnova je turska baš "glava", odakle značenje poglavar, starješina, zapovjednik, hajduk, graničar i arambaša.
Batur-Batić-Batrić što karakterizira odlike kao srčan, slobodan, hrabar, junak.
Šošić-Soša-Sotirka-Sotir na starogrčkom izgovoru znači spasitelj.
Iz značenja riječi na različitim jezicima mogu se naći iste značajke: glava, hajduk, arambaša, srčan, hrabar, junak, spasitelj, što je strane bilježnike navodilo da ovo prezime zapisuju u različitim oblicima.
Od Šoša s dodatkom staronimičkog sufiksa-ić nastalo je današnje prezime Šošić.
Oko 1830. godine Šošići su imali građevinske objekte u četerima zaseocima: Zaveterju, Zabrdom, Podskalicama i Banji.
a) Prema popisu Jurja Celergia od 27. lipnja 1686. između Brela i Slimena u novo selo (koje se trebalo osnovati) Stupi od Vinjančana, doselile su tri obitelji Bašića, Marko s 11, Mijo s 9, Ivan s 15 i Katarina s 9 članova obitelji.
Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. god. u Brelima su živjele tri obitelji Batura, koje se vode:

- pod brojem 63.
   Grgo Batur pok. Jure 49 godina
   Jelena, žena
   Marko, sin Grge 10 godina
   Ivanica, kći Grge
      ukupno 4 člana

- pod brojem 65.
   Ilija Batur, Šošić 51 godina
   Mande, majka
   Andrijana, žena
   Marko, sin Ilije 19 godina
   Ante, sin Ilije 10 godina
   Matija, kći Ilije
   Ivanica, kći Ilije
      ukupno 7 članova

- pod brojem 87.
   Mare Batur
   Luce, sestra
      ukupno 2 člana

U Elaboratu Austrijskog premjera od 1830. godine ne susreće se prezime Batur, već se iste osobe prezivaju Sošić. U ovom elaboratu Šošiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata u četirima zaseocima, a upisani su na imena:
   a) Zaveterje - Marka, te jedan objekt u zajednici Ante Perića i Marka Šošića,
   b) Ispod Sv. Nikole - Ante pok. Ilije, Marka pok. Grge, Marka pok. Ilije, Andrije pok. Ilije te jedan zajednički objekt na Antu Perića i Marka Šošića pok. Ilije.
   c) Podskalice i Banja - Marka pok. Grge, Andrije pok. Ilije, Mate i Marka pok. Ilije.
Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine, Šošići su živjeli u 46 naselja u Republici Hrvatskoj. Breljanska skupina Šošića bila je najveća, a činilo ju je 130 osoba koje su živjele u 25 obitelji.