Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APPARTEMENT / APARTMENT
(per apartment)
01.05.–20.06. 21.06.-30.06. 01.07.–10.07. 11.07.-20.08. 21.08-31.08. 01.09.-10.09. 11.09.-01.10.
1: A4
. . . . . . .
2: A7
. . . . . . .
RESIDENCE TAX / KURTAXE
. . . . . . .
Prepayment: 30%   Anzahlung: 30%
Punta Rata beach - Brela